Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Központ

Család és Gyermekjóléti Központunk a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. 

Munkatársak:

Ispánki Réka

szakmai vezető, mediátor

Nagy Márta

esetmenedzser, mediátor

Molnár Tímea

esetmenedzser, mediátor

Erdősné Nemes Piroska esetmenedzser

Hetsch László

esetmenedzser,  mediátor

Kovács Kristóf esetmenedzser,  szociális diagnózis felvevő szakértő

Csizmarikné dr. Czupor Hajnalka

ügyvéd

Hiller Zsuzsanna klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, mediátor
dr. Cserép Anita jogász, mediátor-koordinátor, kapcsolattartási ügyelet koordinátor, jelzőrendszeri tanácsadó

Biczók Zsófia

utcai szociális munkás, mediátor

Keresztes Károly

utcai szociális munkás, mediátor

Meskóné Dékány Dóra óvodai és iskolai szociális segítő
Rémiás Nikolett óvodai és iskolai szociális segítő
Komádi Judit pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítő
Szombathelyi Réka pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítő
Filep Imre     pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítő
Szitár Ádám pszichológus

 

(A kapcsolattartási ügyelet, mediáció, készenléti szolgálat biztosításában intézményünk család és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai is részt vesznek.)

 

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység:

 •  Esetmenedzseri Csoport:
  Az esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látják el. Időpont: előzetes egyeztetés alapján.
  Tel: 23-454-080

Egyéni és csoportos speciális szolgáltatások:

A speciális szolgáltatások igénybevétele az ügyfél tartózkodási helye szerint illetékes család és gyermekjóléti szolgálat irányító lapjával lehetséges.

Kérjük, hogy a szolgáltatások igénye esetén először a lakóhelyükön illetékes települési család és gyermekjóléti szolgálatot keressék fel. Miután központunk megkapja az irányító lapot a szolgálattól, tanácsadó kollégáink telefonon fognak időpontot egyeztetni az ügyfelekkel.

 •  Pszichológiai tanácsadás:
  A járás lakosai számára Központunk ingyenes gyermek és felnőtt pszichológiai tanácsadást biztosít.

   
 • Jogi tanácsadás:
  A járás lakosai számára Központunk ingyenes jogi tanácsadást biztosít.

   
 • Utcai, lakótelepi szociális munka:
  Az utca szociális munkánk célja: a magatartásával a testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalok speciális segítése. Számukra segítő programok szervezése, közvetítése, hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék.
  A járási viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásaink tükrében az utcai szociális munka fókuszát - a Budakeszi központban kiépített, utcai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – a járás oktatási intézményeiben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább erősíteni, megjeleníteni.

   
 • Pár és családterápia:
  A családterápia olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ezáltal segítséget adhat a felek közötti együttműködés helyreállításában és egy boldogabb egyensúlyi állapot kialakításában.
  A megelőzés sokkal jobb és hatékonyabb, mint a már kialakult, évek óta fennálló problémák és egy konfliktusoktól terhelt család kezelése. A családterápia kiváló módszer lehet  a megelőzésben, a család egészséges egyensúlyának fenntartásában, erőforrásaik tudatosításában.
  Koordinátor: Bencsik Zsolt (23-451-279) 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

   
 • Mediáció:
  A Központ biztosítja a mediációt, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. Mivel Központunk családokkal, gyermekekkel dolgozik együtt, ezért intézményünk elsősorban a családi mediácót alkalmazza. A családi mediáció a szülők egymás közötti és gyermekeik közötti jövőbeni kapcsolatára figyel, és azon alapul, hogy a szülők tudják legjobban, hogy a gyermekeiknek mire van szüksége. Nagy jelentősége van a szülők közötti megállapodásnak a gyermek elhelyezésében, a kapcsolattartásban valamint a lakóhely kijelölésében.

  Gyermekvédelmi szempontból a családi mediáció a gyermek érdekét figyelembe véve egy zökkenő mentes, gyors folyamatot biztosít a családok számára. Elkerülhető egy hosszú, elhúzódó bírósági eljárás, mely sokszor traumaként nehezedik a szülőkre és gyermekekre egyaránt.

  Figyelem! A jelentkezők kapacitásunk függvényében várólistára kerülhetnek!
  Koordinátor:
  dr. Cserép Anita (06-20-4044-489) 2092, Budakeszi, Fő utca 164.
 • Kapcsolattartási ügyelet
  A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és  annak mindkét fél részéről történő betartása.
  A kapcsolatügyelet szolgáltatásait csak azon felnőtt személyek igényelhetik, akik mediátorok segítségével megállapodást kötöttek intézményünkkel, azaz:
  - aláírták a kapcsolatügyeleti együttműködésről szóló egyezséget;
  - elfogadják a házirendet;
  - folyamatosan együttműködnek az intézmény szakembereivel.

Ideje:

péntek:             13.00-18.00 óráig
szombat:           09.00-12.00 óráig

Helyszíne:         

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ székhelye
Generációk Háza 2092. Budakeszi, Erdő utca 83.

Fontos Információ! kapcsolattartási ügyeletet csak előzetes személyes konzultáció alapján vállalunk. 
Koordinátor:     dr. Cserép Anita (06-20-4044-489)​ 2092. Budakeszi, Fő utca 164

 • Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás:
  A bevezetés alatt álló szolgáltatásunk során - a köznevelési intézmények igénye alapján - csoportos foglalkozásokat szervezünk iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének, megoldásának támogatására; prevenciós foglalkozásokat tartunk a kommunikációs kompetencia fejlesztésére, társas kapcsolataik építésének, továbbfejlődésének elősegítésére.

  Koordinátorok: Meskóné Dékány Dóra és Rémiás Nikolett (23-454-080) (06-20-2382-187)

   
 • Szociális diagnózis felvétele:
  A jogszabályban meghatározottak mentén család-és gyermekjóléti központunk a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat.
   
 • Készenléti Szolgálat:
  A készenléti szolgálat feladata a járás területén felmerülő krízishelyzetben történő azonnali telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

  A készenléti ügyelet 0-24 óráig hívható telefonszáma:

06-20-243-0323