Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Központ

 

Ispánki Réka

intézményvezető helyettes, szakmai vezető, mediátor

Nagy Márta

esetmenedzser, mediátor

Molnár Tímea

esetmenedzser, mediátor

Erdősné Nemes Piroska

esetmenedzser

Szécsi Katalin

esetmenedzser

Hetsch László

esetmenedzser,  mediátor

Vinkovits Vera

szociális diagnózist készítő esetmenedzser, kapcsolattartási ügyelet koordinátora

Dr. Czupor Hajnalka

ügyvéd

Hiller Zsuzsanna

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, mediátor

Biczók Csermely Zsófia

utcai szociális munkás, mediátor

Darvas Péter

utcai szociális munkás, mediátor

Meskóné Dékány Dóra

óvodai és iskolai szociális segítő

Rémiás Nikoletta

óvodai és iskolai szociális segítő

Dévainé Ferenczi Dóra

óvodai és iskolai szociális segítő

Nagy Orsolya Katalin

óvodai és iskolai szociális segítő

Csapó-Brutóczki Anikó

óvodai és iskolai szociális segítő

Bodor Gyöngyi

óvodai és iskolai szociális segítő

Becze Szabolcs

óvodai és iskolai szociális segítő

Pereszlényi Viktor

óvodai és iskolai szociális segítő

Szombathelyi Réka 

tanácsadó szakpszichológus

Strobl Andrea

pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítő

Kállai Benjamin

pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítő

Komádi Judit

pszichológus

Nádai Kinga

szociális asszisztens


(A kapcsolattartási ügyelet, mediáció, készenléti szolgálat biztosításában intézményünk család és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai is részt vesznek.)

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység:

 • Esetmenedzseri Csoport:
  Az esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látják el. Időpont: előzetes egyeztetés alapján.
  Tel: +36-23-454-080

e-mail: kozpont@budakeszihid.hu

Egyéni és csoportos speciális szolgáltatások:

Az alábbi szolgáltatásaink kizárólag a lakóhely szerinti illetékes család és gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján vehetők igénybe. Kérjük, minden esetben keresse fel a szolgálat munkatársait, akik továbbítják központunk felé a felmerülő problémákat. Ezt követően munkatársaink telefonon fogják felvenni önnel a kapcsolatot.

 •  Pszichológiai tanácsadás:
  A járás lakosai számára Központunk térítésmentes gyermek és felnőtt pszichológiai tanácsadást biztosít.
   
 • Jogi tanácsadás:
  A járás lakosai számára Központunk térítésmentes jogi tanácsadást biztosít.
   
 • Utcai, lakótelepi szociális munka:
  Az utca szociális munkánk célja: a magatartásával a testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalok speciális segítése. Számukra segítő programok szervezése, közvetítése, hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék.
  A járási viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásaink tükrében az utcai szociális munka fókuszát - a Budakeszi központban kiépített, utcai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – a járás oktatási intézményeiben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább erősíteni, megjeleníteni.
  e-mail: 
  tanacsadok@budakeszihid.hu
   
 • Pár és családterápia:
  A családterápia olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ezáltal segítséget adhat a felek közötti együttműködés helyreállításában és egy boldogabb egyensúlyi állapot kialakításában.
  A megelőzés sokkal jobb és hatékonyabb, mint a már kialakult, évek óta fennálló problémák és egy konfliktusoktól terhelt család kezelése. A családterápia kiváló módszer lehet  a megelőzésben, a család egészséges egyensúlyának fenntartásában, erőforrásaik tudatosításában.
  Koordinátor: Bencsik Zsolt (+36-23-451-279) 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
   
 • Kapcsolattartási ügyelet
  Intézményünk kapcsolattartási ügyeletet biztosít, mely a gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó speciális szolgáltatás elvált, külön élő szülők gyermekei és nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek részére. Célja, hogy nyugodt, semleges, biztonságos, konfliktus mentes helyet teremtsen a gyermek érdekében a kapcsolattartás lebonyolítására. A zavartalan együttlétre az intézmény saját helyiségeiben kerül sor, illetve a helyszín biztosíthatja a gyermek biztonságos átadását-átvételét a szülők között. 
  A felügyelt kapcsolattartás elrendelését megelőzően a hatóság (bíróság, gyámhivatal) felveszi a kapcsolatot intézményünkkel, egyeztet a szakemberekkel az esetről, az intézmény szabad kapacitásáról és végül a szülők munkarendjéhez igazodóan meghozza döntését az időpontról.
  A kapcsolattartási ügyelet hatósági előírás nélkül, a szülők/hozzátartozók megállapodása alapján is igénybe vehető. A kapcsolattartás részletei a kapcsolattartási ügyelet keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre. 
  A kapcsolattartási ügyelet alatt az esetleges késés és az alkalom meghiúsulása miatt az ügyeleti munkatársainkat az alábbi telefonszámokon tudják elérni: +36-23-451-279, +36-20-426-9046

A kapcsolattartást az alábbi időpontokban biztosítjuk: ​

 • pénteken     14:00-18:00 óra között 
 • szombaton  09:00-13:00 óra között

A kapcsolattartási ügyelet során a felek kötelesek betartani a kapcsolattartási ügyelet házirendjét, melyet a hatóság és az intézmény kapcsolattartási ügyeletes koordinátora ismertet a gyermek szüleivel, vagy hozzátartozójával az első kapcsolattartást megelőzően, az úgynevezett „nulladik” találkozáskor. A felügyeletet az intézmény munkatársai látják el a hatóság rendelkezései alapján és minden alkalommal dokumentálják az eseményeket.
A házirend megszegése a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás felfüggesztését vonja maga után. Gyermeket és szakembert veszélyeztető magatartás tanúsításánál az intézmény jelzéssel él az illetékes hatóság felé. 

További tájékoztatás kaphatnak, Vinkovits Vera kapcsolattartás ügyelet koordinátorától,  hétköznap 9-16 óra között az alábbi telefonszámon:+36203478953; +3623454080
e-mailen: 
kapcsolatugyelet@budakeszihid.hu

 • Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás:
  A bevezetés alatt álló szolgáltatásunk során - a köznevelési intézmények igénye alapján - csoportos foglalkozásokat szervezünk iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének, megoldásának támogatására; prevenciós foglalkozásokat tartunk a kommunikációs kompetencia fejlesztésére, társas kapcsolataik építésének, továbbfejlődésének elősegítésére.

  A közösségfejlesztési tevékenységünk során iskolai szünetekben közösségi programokat szervezünk (kirándulás, tábor), szakmai kerekasztal beszélgetések, szakmaközi egyeztetések szervezéséhez csatlakozunk, felkérésre rendkívüli szülői értekezleteken veszünk részt. Közösségi iskolai és települési rendezvények szervezéséhez csatlakozunk, kézműves foglalkozásokat, szabadidős foglalkozásokat tartunk.

  A köznevelési intézményeikben személyes jelenléttel ügyeleti időt tartunk, hogy egyéni segítést nyújtsunk a gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak valamint segítséget nyújtunk a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekvédelmi tevékenységek koordinálásában.


Rémiás Nikoletta
Páty, Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Páty, Waldorf Általános Iskola

Páty, Waldorf Óvoda

Páty, Pátyolgató Óvoda

Budakeszi, Wudisuli - Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Budakeszi, Széchenyi István Általános Iskola

 

Nagy Orsolya Katalin
Budaörs, Budaörsi 1. számú Általános Iskola
Budaörs, Kesjár Csaba Általános Iskola

Meskóné Dékány Dóra
Budaörs, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
Budaörs, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

Dévainé Ferenczi Dóra
Biatorbágy, Biatorbágyi Általános Iskola

Biatorbágy, Biai Református Általános Iskola
Herceghalom, Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Bodor Gyöngyi

Budaörs, Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Budaörsi Tagintézménye

Budakeszi, Szivárvány Óvoda

Buda Budakeszi, Pitypang Sport Óvoda

Budakeszi, Tarkabarka Kunterbunt Német Nemzetiségi Óvoda

 

Csapó-Brutóczki Anikó

Nagykovácsi, Nagykovácsi Általános Iskola

Nagykovácsi, Kispatak Óvoda

Nagykovácsi, Szőlőszem Bölcsőde és Óvoda

Nagykovácsi, Waldorf Óvoda

 

Becze Szabolcs

Zsámbék, Keresztelő Szent János Iskolaközpont,

Zsámbék, Tündérkert Óvoda

Zsámbék, Csillagvilág Református Óvoda

Perbál, Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

Perbál, Mézeskalács Óvoda

 

Pereszlényi Viktor

Budajenő, Budajenői Általános Iskola

Budajenő, Budajenői Óvoda

Telki, Pipacsvirág Általános Iskola

Telki, Zöldmanó Óvoda

 

Óvodai és Iskolai Szociális Segítők Központi telefonszáma: +36-20-347-9249

Koordinátor:Rémiás Nikoletta csoportvezető (+36-20-378-4109)

e-mail: ioszm@budakeszihid.hu
 

 • Szociális diagnózis felvétele:
  A jogszabályban meghatározottak mentén család-és gyermekjóléti központunk a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat.
   
 • Készenléti Szolgálat:
  A készenléti szolgálat feladata a járás területén felmerülő krízishelyzetben történő azonnali telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége. Segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. A szám normál díjas tarifával hívható, nem ingyenes.

  A készenléti ügyelet 0-24 óráig hívható telefonszáma:     +36-20-243-0323