Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2013.09.24

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGKEZELÉSRŐL

Budakeszin új szolgáltatás kerül bevezetésre: az adósságkezelés. 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGKEZELÉSRŐL
Célja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévők adóssághelyzetét enyhítse, elsődleges célja a lakhatási feltételek megőrzése és biztosítása.
Ki jogosult a szolgáltatásra?
  • akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg az 500.000,-Ft-ot,
  • akinek a tartozása legalább hat havi, vagy akinél a szolgáltatást kikapcsolták,
  • akinek legalább hat havi tartozása a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban keletkezett,
  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft.), egyedül élő esetén 250 %-át ( 71.250,-Ft.),
  • akinek a lakás szoba száma a lakásban együtt élő családtagokat figyelembe véve a 22/1993.(XII.27.) önkormányzati rendeletben megállapított elismert lakásméretet nem haladja meg: 70 m2 (1-3 főig, 3 fő felett további 20 m2 lehet személyenként.),
  • aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő tartozás legalább 25%-nak megfizetését egy összegben, vagy a hitelezővel történő megállapodás alapján havi részletekben,
  • aki vállalja az önkormányzat által működtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt,és fontos hogy igazolható havi rendszeres jövedelemmel rendelkezzen.
  •  

Mi vonható be adósságkezelésbe Budakeszin?
Az ELMÜ valamint a TIGÁZ felé fennálló adósságok.
Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságkezelési tanácsadásból, adósságcsökkentési támogatásból és lakásfenntartási támogatás megállapításából áll.
Jelentkezés az adósságkezelési szolgáltatásra:
 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő részlegénél
 2092 Budakeszi, Fő utca 103., tel.:(23) 451-147,
Maus Anna
családsegítő szakmai egység vezető