Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Családsegítő szolgálat

A Családsegítő Szolgálat a szociális törvényben megfogalmazottak alapján részt vesz Budakeszi, Tök, Budajenő települések rászoruló egyéneinek, családjainak szociális mentálhigiénés alapellátásában.
 
Családi és egyéni, szociális vagy lelki hátterű probléma esetén:
 • életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás;
 • családban jelentkező konfliktusok megoldásának segítése;
 • egyéni terápia, konzultáció;
 • hivatalos ügyek intézése;
 • jogi tanácsadás.
Tájékoztatás, ügyintézés:
 • pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi, ifjúsági,
 • társadalombiztosítási,
 • foglalkoztatáshoz kapcsolódó és
 • fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban.
Személyi feltételek:
 
 • 1 főállású vezető  (szociális szakvizsga, személyügyi szervezi és mentálhigiéné)
 • 1 főállású családgondozó (teológia és gyógypedagógiai asszisztens)
 • 1 főállású családgondozó (teológia és mentálhigiéné)
 • 1 fő  1/2 állású családgondozó (gyógypedagógus) -Budajenő
 • 1 fő  1/2 állású pszichológiai tanácsadó (klinikai szakpszichológus)
 • 1 főállású szociális szakasszisztens (teológia, szociális asszisztens)
 • megbízási szerződés keretében: jogász
 • családgondozó – Tök
 
 Az 1993. évi III. törvény 64.§. értelmében: a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítséget igényli  személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
 
Családsegítő szolgáltatás célja:
- életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése,
- segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek,
- segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
- családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és segítségnyújtás,
- a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása érdekében,
- a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal előforduló problémák jelzése az illetékes szervek felé,
- együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel.
 
Ezen kívül a természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítése is intézményünk szolgáltatásai közé tartozik.A szociálisan rászorulók helyzetének segítése érdekében természetbeni segélyezési tevékenységet folytatunk:
A lakosság által felajánlott adományok közvetítésével, az arra rászoruló egyének, családok felkutatásával segít Szolgálatunk a rászoruló egyén, vagy család helyzetén.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk, melyhez civilszervezetek és intézmények szakemberi kapcsolódtak. A hatékony segítségnyújtás feltétele az intézményekkel, szakemberekkel történő együttműködés.
Ennek célja, hogy szolgáltatásaink igénybevételének lehetősége eljusson azokhoz a családokhoz, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Jelzést magánszemély is tehet szolgálatunknál, ha környezetében veszélyeztetettséget vagy krízis helyzetet tapasztal. A jelzéstevő jelzését megteheti írásban, telefonon, illetve személyes felkeresés útján.

 

 
Probléma jelzőlap a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak
 
A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretében biztosítja a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését.
 
1. A bejelentő adatai:
 
Bejelentő neve (lehet anonim)
 
Bejelentő intézmény
 
A bejelentést tevő elérhetősége (cím, telefonszám
 
2. A családgondozásra javasolt (érintett) egyén/család adatai:
 
Név
 
Lakcím
 
Telefon
 
Egyéb adatok
 
3. A javaslattétel okai és körülményei, miért vált szükségessé a jelzés:
 
 
 
 
4. Az eddig megtett intézkedések, családlátogatások, tapasztalatai (intézmény esetében):
 
 
 
5. Kiknek, milyen intézményeknek jelzett még (név, intézmény)
 
 
 
 
6. A bejelentő hova és milyen módon kéri a visszajelzést:
 
Név
 
Cím
 
Telefon
 
A jelzést fogadta,a segítő neve
 
 
Budakeszi, 2014………………………….
 
 

 

 

 

 

 

Cikkek

2015.04.14

5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet

 
Teljes bejegyzés